Pri reklamnej službe Google Adsense si musíte dať pozor na DPH, aby ste sa nedostali do problémov s daňovým úradom. Málokto vie, že ešte pred začatím zobrazovania reklamy pomocou služby Google Adsense na vašom webe sa treba zaregistrovať na daňovom úrade ako osoba registrovaná v zmysle § 7a zákona o DPH (platí to samozrejme v prípade, že ešte nie ste platcom DPH).

Táto registrácia však neznamená, že sa stanete platcom DPH. Znamená to, že Vám daňový úrad pridelí IČ DPH, ktoré však budete používať výlučne pri fakturácií spoločnosti Google.

Prečítajte si tiež: Ako zarobiť na internete a vašom webe?

Ďalej máte povinnosť za každý štvrťrok, v ktorom ste obdržali od spoločnosti Google, čiže od spoločnosti z inej krajiny EÚ podávať daňovému úradu tzv. súhrnný výkaz, ktorý sa podáva elektronicky.

Tento výkaz sa musí podať do 25. dňa nasledujúceho mesiaca. Taktiež musíte po každom pripísaní peňazí na váš účet vystaviť riadnu faktúru spoločnosti Google, v ktorej uvediete svoje údaje vrátane IČ DPH, ktoré Vám bolo pridelené daňovým úradom. Faktúra musí obsahovať aj klauzulu o tom, že dodanie je oslobodené od dane a DPH platí prijímateľ. 

Chcete monetizovať svoj web?